PRACA – Opiekunka domowa

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku – opiekunka domowa – dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.

Poszukujemy  opiekunek, które będą świadczyły usługi opiekuńcze dla uczestników Klubów Seniora funkcjonujących na terenie Gminy Płużnica.

Osoba na stanowisku opiekunka realizująca usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego zatrudniona zostanie na umowę zlecenie. Usługi opiekuńcze świadczone będą na terenie Gminy Płużnica.

Wymagania dotyczące zatrudnienia jako opiekunka domowa:

  • ukończone szkolenie dla opiekunek osób starszych i niepełnosprawnych w wymiarze min. 80 godzin

lub

  • chęć podjęcia pracy jako opiekunka domowa i odbycie 80-cio godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi – szkolenie będzie bezpłatne w ramach projektu, z zastrzeżeniem, iż osoba po szkoleniu ma obowiązek podjąć zatrudnienie w projekcie.

Dokumenty, które należy złożyć:
– formularz rekrutacyjny
– klauzula informacyjna
– oświadczenie

Dokumenty należy składać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A do dnia 21 marca 2022 r.

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Huzarska, tel. 608-759-795, e-mail a.huzarska@trgp.org.pl