Klub Seniora w Czaplach

Klub Seniora w Czaplach rozpoczął działalność 30 sierpnia 2021 r. Projekt zainteresował wiele chętnych Pań i Panów, dając możliwość do wspólnych spotkań i spędzania czasu przy różnorodnych zajęciach. Uczestnicy korzystają z warsztatów zorganizowanych stanowiących stały plan, są to zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów między innymi z rękodzieła i sportu. Wszyscy mają okazję do korzystania z porady prawnej oraz miłego spędzenia czasu w towarzystwie pani psycholog. Pobyt Seniorów urozmaicany jest zajęciami kulinarnymi, które dają możliwość doświadczonym paniom domu realizacji i wymiany pomysłów. Dodatkowo opiekunka klubu przedstawia własne propozycje dla urozmaicenia pobytu w zagospodarowaniu pozostałego czasu wolnego. Uczestnicy od pierwszego dnia wykazali duże zainteresowanie Projektem, chętnie w nim uczestniczą i dbają o przyjazną atmosferę polegającą na okazywaniu wzajemnej troski i tolerancji. Zintegrowana już grupa korzysta również z wyjazdów na przedstawienia kulturalne i koncerty. Uczestnicy mają również dostęp do literatury pięknej, która stanowi naszą własną bibliotekę oraz różnorodnych gier planszowych pogłębiających sprawność intelektualną. Stałym elementem są również imprezy okolicznościowe, które pozwalają na wspólne świętowanie i okazywanie życzliwości solenizantom. O dobrej atmosferze w grupie decyduje ich obecność, otwartość, chęć współdziałania i nieustający dobry humor.

Opiekunka Klubu Seniora w Czaplach

Iwona Pazik