Wyniki konkursu „Inicjuj z FIO 3.0”

Szanowni Państwo,

Prezentujemy listę rankingową Wniosków złożonych do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach konkursu Inicjuj z FIO 3.0.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 69 wniosków z czego dofinansowanie otrzymało 41 Wnioskodawców. Wśród nich znalazło się 21 grup nieformalnych oraz 20 młodych organizacji pozarządowych.

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie oferty.

Serdecznie gratulujemy organizacjom i grupom, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Prosimy o sprawdzenie Państwa skrzynek e-mailowych. Zostanie na nie wysłana informacja na temat podpisywania umów o dofinansowanie.

Informujemy, iż w przypadku pojawienia się dodatkowych środków, Operator może przyznać dodatkowe mikrodotacje Wnioskodawcom znajdującym się na kolejnych miejscach listy rezerwowej.

Wyniki oceny merytorycznej – grupy nieformalne

Wyniki oceny merytorycznej – młode organizacje pozarządowe