Wyniki Małe granty Gminy Płużnica

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się ocena złożonych wniosków w ramach konkursu „Małe granty Gminy Płużnica”.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 16 wniosków, 15 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną.

Następnie oferty zostały przekazane do oceny merytorycznej czterem ekspertom. Wszystkie wnioski zostały ocenione przez dwóch różnych ekspertów.

Szczegółowe informacje dotyczące ilości punktów i kwot dofinansowania znajdują się na liście rankingowej:

Lista rankingowa wniosków MG

W sprawie szczegółów dotyczących podpisywania umów prosimy kontaktować się z biurem Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica pod numerem telefonu 726-088-405 lub adresem e-mail trgp@trgp.org.pl