Oferta pracy – Opiekun/ka Klubu Seniora

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun/ka Klubu Seniora w ramach realizowanego projektu: Klub Seniora w Cepnie i Klub Seniora w Wabczu” .

Osoba na stanowisku Opiekun/ka Klubu Seniora zatrudniona zostanie na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu w Klubie Seniora.
Poszukujemy 2 osób, które będą zatrudnione w dwóch Klubach Seniora – w Cepnie i Wabczu.

Przewidywany termin zatrudnienia Opiekuna/ki Klubu Seniora  od czerwca 2022 r. do października 2022 r.

Wymagania:

– wykształcenie minimum średnie
– umiejętności komunikacyjne

Składanie dokumentów:


Osoby składające oferty proszone są o dostarczenie ich w zamkniętej kopercie na adres: Sekretariat Urzędu Gminy Stolno z dopiskiem: „Opiekun/ka Klubów Seniora” następujących dokumentów:

  • CV,
  • list motywacyjny,

do dnia 25 maja 2022 r. do godz. 12.00.

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie weryfikowane będą na etapie rozmów z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną stosowaną podczas rekrutacji

Klauzula informacyjna-Cepno

Klauzula-informacyjna-Wabcz