Klub Seniora w Osieczku

Kolejny kwartał spotkań w Klubie Seniora w Osieczku upłynął bardzo szybko. Różnorodność zajęć zorganizowanych w Klubie cieszy naszych podopiecznych. W minionych miesiącach seniorzy mieli okazję spotykać się z trenerem zajęć rękodzielniczych, trenerem zajęć rekreacyjno-ruchowych, psychologiem oraz z trenerem, który poprowadził praktyczne warsztaty opieki senioralnej w zakresie poprawy ich zdrowia, poprawy warunków funkcjonowania i komforty życia dla seniorów i ich opiekunów. Na przełomie kwietnia i maja, a dokładnie w dniach 24.04.-04.05.2022r., kilkoro naszych seniorów miało okazję skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium „Leśna Polana” w miejscowości Ustronie Morskie. 02.06.2022r. seniorzy zostali zaproszeni na spotkanie integracyjne do zaprzyjaźnionego Klubu Seniora w Myśliwcu. Czas ten upłynął w bardzo miłej atmosferze, przy poczęstunku przygotowanym przez gospodarzy Klubu Seniora w Myśliwcu. Była również okazja wykazania się talentem wokalnym przy zabawie KARAOKE. Niestety w maju pożegnaliśmy jedną z naszych seniorek, która pomimo trudności, jakie towarzyszą osobom w wieku ok 80 lat, dzielnie i systematycznie uczestniczyła w naszych spotkaniach. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, a szczególnie jej talent wokalny, który bardzo często umilał nasze spotkania.