Praca dla opiekunek domowych

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku –opiekunka realizująca usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.

Poszukujemy  opiekunek, które będą świadczyły usługi opiekuńcze dla uczestników Klubów Seniora funkcjonujących na terenie Gminy Płużnica.

Realizowane usługi opiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekuna faktycznego w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Osoba na stanowisku opiekunka realizująca usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego zatrudniona zostanie na umowę zlecenie. Usługi opiekuńcze świadczone będą na terenie Gminy Płużnica.

Wymagania dotyczące zatrudnienia jako opiekunka realizująca usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego

– odbycie 80-cio godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi – szkolenie będzie bezpłatne w ramach projektu, z zastrzeżeniem, iż osoba po szkoleniu ma obowiązek podjąć zatrudnienie w projekcie.

Dokumenty, które należy złożyć:

– formularz rekrutacyjny

– klauzula informacyjna

– oświadczenie

Dokumenty należy składać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A

do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 12.00.

Osoba do kontaktu:
Milena Sztramkowska, tel. 665-233-634, e-mail milena.mittek@wp.pl