Klub Seniora w Kotnowie

Kolejne miesiące naszej działalności już za nami.. Upłynęły nam pod znakiem wielu ciekawych atrakcji. Oprócz stałych zajęć mieliśmy spotkanie z policjantem i strażakiem oraz badanie słuchu. Bardzo podobały się nam wyjazdy. których było bardzo sporo. W kwietniu byliśmy w kinie,  w maju w teatrze, a czerwiec zaowocował nam aż w dwa wyjazdy do do Ciechocinka oraz do Opery Nova w Bydgoszczy. Wszyscy są bardzo zadowoleni z tego, że Klub Seniora w Kotnowie tak prężnie działa i dzieje się w nim coraz więcej rzeczy, dzięki którym Seniorzy jeszcze bardziej integrują się ze sobą.

Opiekunka Klubu Seniora w Kotnowie

Ewa Gołębiewska