Konkurs na najlepszą inicjatywę w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0″

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę dotyczącą realizacji projektów w ramach „Inicjuj z FIO 3.0”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczestników realizujących projekty w sferze pożytku publicznego, którzy podpisali umowę mikrodotacji z Operatorami w 2022 r.

Każdy z dwóch Operatorów TRGP oraz TŁOK przyzna 3 nagrody: 1 miejsce – o wartości 1500 zł, 2 miejsce – o wartości 1000 zł i 3 miejsce – o wartości 500 zł. Ponadto o każdym z laureatów nagrany zostanie ok. 30-sekundowy spot, który następnie będzie promowy w ramach kampanii płatnej na Facebook opłaconej przez Operatorów. Laureaci otrzymają również statuetki/dyplomy
Nabór zgłoszeń do konkursu odbędzie się od 31.10.2022 r. do 09.11.2022 r.

Efektem konkursu będzie wyłonienie i nagrodzenie tych inicjatyw, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych, tzn. mają wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz mogą być inspiracją do działań podejmowanych przez inne podmioty pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na najlepszą inicjatywę (Załącznik nr 1 do Regulaminu), w terminie od 31.10.2022 r. do 9.11.2022 r. poprzez wysłanie jej skanu/zdjęcia na adres e-mail trgp@trgp.org.pl

Regulamin konkursu na najlepszą inicjatywę Inicjuj z FIO 3.0

Formularz zgłoszeniowy

Karta oceny inicjatywy 2022