Aktywnie w Orłowie

Koło  Gospodyń wiejskich “Orłowianka” w Orłowie w ramach realizacji projektu “Aktywnie w Orłowie” zorganizowało cykl warsztatów, spotkanie integracyjne i wyjazd. Wszystkie spotkania były skierowane do członków koła oraz mieszkańców Orłowa.

Warsztaty kulinarne, rękodzielnicze i historyczne  pokazały wszystkim jak można  ciekawie spędzić razem czas, nauczyły współpracy i pokazały jak ciekawie wykorzystać stare świece, przepisy i doświadczenie w różnych dziedzinach starszych uczestniczek. Na spotkaniu historycznym mieszkańcy wspominali dzieciństwo, nauczycieli oraz jak wieś wyglądała kiedyś, a jak dziś. Podczas spotkania integracyjnego  przy ognisku zorganizowano gry, zabawy i konkursy dla najmłodszych. Pogoda dopisała więc mieszkańcy  spędzili wiele godzin na świeżym powietrzu na rozmowach  oraz wspólnej zabawie.

Ciekawym i aktywnym sposobem spędzania  razem czasu okazał się wyjazd integracyjny do ZOO Oliwa. Podczas pobytu w ZOO uczestnicy rozwiązywali zagadki i zadania, wyjazd pokazał wszystkim jak można razem spędzić aktywnie czas, poszerzyć wiedzę poprzez zabawę oraz zintegrować mieszkańców różnych grup wiekowych.

Wszystkie działania były możliwe dzięki dofinansowaniu  z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030, w którym to konkursie KGW  Orłowianka wzięło udział i otrzymało fundusze na realizację projektu.

                    Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich Orłowianka w Orłowie