Praca dla opiekunek domowych

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku –opiekunka realizująca usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.

Poszukujemy  opiekunek, które będą świadczyły usługi opiekuńcze dla uczestników Klubów Seniora funkcjonujących na terenie Gminy Płużnica.

Realizowane usługi opiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekuna faktycznego w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Osoba na stanowisku opiekunka realizująca usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego zatrudniona zostanie na umowę zlecenie. Usługi opiekuńcze świadczone będą na terenie Gminy Płużnica.

Wymagania dotyczące zatrudnienia jako opiekunka realizująca usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego:

– odbycie 80-cio godzinnego szkolenia z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i  niesamodzielnych

– minimum roczne doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego

Dokumenty, które należy złożyć:

– formularz rekrutacyjny

klauzula-informacyjna

– oświadczenie

– potwierdzenie odbycia 80-cio godzinnego szkolenia z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niesamodzielnych

Dokumenty należy składać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Huzarska, tel. 608 759 795, e-mail a.huzarska@trgp.org.pl