Klub Seniora w Cepnie

Klub Seniora w Cepnie funkcjonował od lipca do listopada 2022 roku. W ramach Klubu odbywały się następujące zajęcia: zajęcia codzienne w Klubie Seniora, zajęcia z psychologiem, zajęcia rekreacyjno- ruchowe ,zajęcia rękodzielnicze, spotkania z prawnikiem , spotkanie z pielęgniarką ,spotkania z terapeutą rodzinnym , wyjazd do teatru itp. W ramach zajęć codziennych , uczestnicy grali w gry planszowe i karciane , chodzili na spacery z kijkami , udzielali się kulinarne przygotowując posiłki w ramach artykułów spożywczych zakupionych w ramach projektu . Uczestnictwo w zajęciach pomogło Seniorom zapomnieć o trudnym czasie Covidowym, nawiązaniu nowych i odnowieniu starych znajomości. Pomysłowość i zaangażowanie Opiekunki Klubu w jego działanie powodowało to , że uczestnicy chętnie brali udział w zajęciach i z żalem kończyli udział w projekcie „Klub Seniora w Cepnie”.