Spoty promujące dobre praktyki – Inicjuj z FIO 3.0 edycja 2022

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze spotami promującymi dobre praktyki. Inicjatywy zostały zrealizowane w ramach „Inicjuj z FIO 3.0” edycja 2022. Jest to program grantowy realizowany przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK – operatorów mikrodotacji dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Program NOWEFIO na lata 2021-2023.

https://www.facebook.com/TowarzystwoRozwojuGminyPluznica/videos/459213399550978

https://www.facebook.com/TowarzystwoRozwojuGminyPluznica/videos/870664164053667

https://www.facebook.com/TowarzystwoRozwojuGminyPluznica/videos/753553679531269

https://www.facebook.com/TowarzystwoRozwojuGminyPluznica/videos/1354824045333016