Szkolenie z pisania wniosków

Zapraszamy przedstawicieli grup nieformalnych/samopomocowych i organizacji pozarządowych na szkolenie z pisania wniosków organizowane w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0”.
Szkolenie odbędzie się 04.02.2023 r. (sobota) w siedzibie Stowarzyszenia Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica w godz.10.00 -16:00

Liczba miejsc ograniczona.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres trgp@trgp.org.pl podając imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji/grupy nieformalnej oraz adres e-mail/nr telefonu.

Planowanie projektu FIO 3.0 prezentacja 2023