Klub Samopomocy w Wiewiórkach

W ramach projektu „ Płużnickie Centrum Usług Społecznych -rozwój ,integracja i koordynacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Płużnica” zostały utworzone kluby samopomocy m.in. klub w Wiewiórkach.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po cztery godziny.

Seniorzy chętnie biorą udział we wszelkich rodzajach gier i z zaangażowaniem wykonują wszelkiego rodzaju ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację. Uwielbiają prace związane z pielęgnacją roślin, udzielają się w pracowni kulinarnej i usprawniają motorykę małą podczas zajęć rękodzieła.