„Aktywizacja społeczności lokalnej - rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycjꔄ, Aktualności TRGP, Projekty, W trakcie realizacji

Informacja o działaniach dla Kół Gospodyń Wiejskich

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica rozpoczyna realizację projektu: „Aktywizacja społeczności lokalnej – rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycjꔄ Projekt realizowany jest w okresie od 01 października 2020  r. do 31 grudnia 2021Więcej…

Aktualności TRGP, Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica

Nabór na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór na „Szkolenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania” realizowane w ramach projektu: „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica” umowa nr:  UM_WR.433.1.045.2019 Szkolenie przeznaczoneWięcej…

E-aktywni mieszkańcy woj. dolnośląskiego i lubuskiego

Wyniki XVI naboru wniosków „E-aktywni” – woj. dolnośląskie i lubuskie

Zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr DOL/16/2019/G w projekcie grantowym pt. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO” o numerze: POPC.03.01.00-00-0108/18 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska CyfrowaWięcej…