Aktualności TRGP, Nowe szanse I, Projekty, W trakcie realizacji

Zaproszenie do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w projekcie: „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

„Aktywizacja społeczności lokalnej - rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycjꔄ, Aktualności TRGP, Projekty, W trakcie realizacji

Zaproszenie do składania ofert – trener warsztatów – Szkolenia dla Liderów KGW

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na trenera warsztatów – Szkolenia dla Liderów KGW w ramach projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej – rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycjꔄ  wWięcej…