Kategoria: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Sprawozdanie z realizacji projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Pomoc wielu stowarzyszeniom, organizacjom a także grupom nieformalnym, szczególnie pomoc merytoryczna, organizacja szkoleń i doradztwo. Tak w kilku słowach można scharakteryzować działalność Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych działającego przy Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica. Towarzystwo Rozwoju GminyWięcej…