Kategoria: Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis

Aktualności TRGP, Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis, Projekty, W trakcie realizacji

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych prowadzonych przez pielęgniarkę

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych prowadzonych przez pielęgniarkę w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica-bis”, umowa nr UM_WR.433.1.062.2021 Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego ProgramuWięcej…

Aktualności TRGP, Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis, Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja, Nowe szanse -wracamy na rynek pracy II, Projekty, W trakcie realizacji

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica – bis”, „Kluby Seniora w Gminie Płużnica-Więcej…