Kategoria: Kluby Seniora w Gminie Płużnica – II edycja

Aktualności TRGP, Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis, Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja, Projekty, W trakcie realizacji

Praca dla opiekunek domowych

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku –opiekunka realizująca usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania. Poszukujemy  opiekunek, które będą świadczyły usługi opiekuńczeWięcej…

Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji dwóch 2 – dniowych wyjazdów integracyjnych dla 6 grup w roku 2022

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności naWięcej…