Kategoria: Zrealizowane

Aktualności TRGP, Aktywizacja społeczności lokalnej - rozwój KGW na obszarze LGD Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję, Projekty, W trakcie realizacji

Szkolenie dla liderów KGW w formie warsztatów

W ramach projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej – rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”” odbyły się 2 szkolenia 30 godzinne dla liderów KGW w formie warsztatów. Udział w nich wzięło 30Więcej…

Aktualności TRGP, Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych

Ponowne zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę wyposażenia  w ramach projektu „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych”, umowa nr UM_WR.431.1.156.2019 Przedmiotowe zadanieWięcej…

Aktualności TRGP, Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na  zakup i dostawę wyposażenia w ramach projektu „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych”, umowa nr UM_WR.431.1.156.2019 Przedmiotowe zadanie jestWięcej…