Kategoria: Rozwój aktywności lokalnej – wsparcie społeczno-zawodowe

Rozwój aktywności lokalnej - wsparcie społeczno-zawodowe

Nabór do projektu „Rozwój aktywności lokalnej – wsparcie społeczno-zawodowe”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy ogłasza nabór uczestników do projektu: „Rozwój aktywności lokalnej – wsparcie społeczno-zawodowe”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9.Więcej…