Aktualności
Zajecia z języka niemieckiego dobiegły końca
17.09.2014.

    Z końcem sierpniu tego roku zakończyły się zajęcia z języka niemieckiego w ramach sekcji językowej – „Komunikuję Się”.

   W zajęciach brało udział 20 seniorów z terenu Gminy Płużnica w ramach projektu „Organizacja cyklu szkoleń, warsztatów i imprez integracyjnych pod nazwą „Żyję aktywnie i twórczo – Uniwersytet Trzeciego Wieku” w gminie Płużnica.

   30 sto godzinna nauka języka niemieckiego miała na celu naukę od podstaw ze szczególnym nastawieniem na konwersacje oraz dodatkowe zdobycie umiejętności komunikowania się w języku niemieckim.

ImageImageImage

Projekt Organizacja cyklu szkoleń, warsztatów i imprez integracyjnych pod nazwą „Żyję aktywnie i twórczo – Uniwersytet III Wieku” współfinanowany jest ze środków Unii Europejskiej, w zakresie operacji Małe Projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 
Nieczynne biuro w Płużnicy
17.09.2014.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, iż w dniach 22-24 września 2014 roku biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  726-088-408.

 
Szkolenie w Grudziądzu
02.09.2014.
Image
     W dniach 27-28 sierpnia 2014 r. w Hotelu Rad w Grudziądzu, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zorganizowało szkolenie pt. ,,Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia”. Szkolenie finansowane było w ramach projektu ,,Dobry start – Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich”. Grupę uczestników tworzyli osoby aktywnie działające na obszarach wiejskich, sołtysi, przedstawiciele wiejskich NGO. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami pisania projektów, począwszy od zdiagnozowania problemu, identyfikacji problemów i potrzeb, analizy SWOT, opracowania harmonogramu i budżetu aż do końcowej ewaluacji projektu.
    
Czytaj całość
 
Zaproszenie na szkolenie
02.09.2014.
Image

Z A P R O S Z E N I E

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do udziału
w bezpłatnym szkoleniu finansowanym ze środków EFS
,,Metody animacji oraz inkubacji wiejskich organizacji pozarządowych”.
Szkolenie odbędzie się w dniach 11-12 września 2014 r.
w Świetlicy w Mikorowie
Województwo Pomorskie, Powiat Bytowski.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy aktywnych działaczy organizacji pozarządowych;
grup nieformalnych takich jak np. Kluby Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich; sołectw; OSP i innych.
Czytaj całość
 
Standard promocji projektów w ramach "Inicjuj z FIO"
28.08.2014.

  1. Lider w imieniu grupy zobowiązuje się informować lokalną społeczność, w której realizowane jest przedsięwzięcie, lokalne media oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego o prowadzanych działaniach i ich dofinansowaniu przez P FIO.
  2. Wszelkie materiały informacyjne, promocyjne i szkoleniowe przygotowywane w ramach projektu powinny zawierać:
Logo P FIO, loga Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok oraz Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, a także informację słowną „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
Logotypy FIO do pobrania w różnych formatach na stronie
Logo FIO
Logotypy Tłoka i TRGP oraz FIO do pobrania:
Układ logotypów powinien być następujący: logo Tłoka, logo P FIO, logo TRGP:


 
Czytaj całość
 
Wyniki konkursu "INICJUJ Z FIO" uzupełnione
26.08.2014.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zamieszcza uzupełnioną listę rankingową o dodatkowe dane takie jak nazwa grupy/organizacji aplikującej i tytuł projektu.

Wyniki konkursu
 
Zapraszamy na szkolenie
25.08.2014.
Image

Z A P R O S Z E N I E

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu finansowanym ze środków EFS

"Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia".

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28 sierpnia 2014 r.

w Hotelu Rad
ul. Chełmińska
144 86-300 Grudziądz

Do udziału w szkoleniu zapraszamy aktywnych działaczy organizacji pozarządowych; grup nieformalnych takich jak np. Kluby Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich; sołectw; OSP i innych. Każdemu z uczestników zapewnione zostanie zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe.

Czytaj całość
 
WYNIKI KONKURSU "INICJUJ Z FIO"
20.08.2014.

    Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica po przeprowadzeniu procedury oceny wniosków ogłasza ostateczne wyniki konkursu na inicjatywę lokalną w ramach projektu „INICJUJ Z FIO”.

   Informujemy, że na konkurs wpłynęło 124 wnioski. Odrzucono formalnie 24 wniosków. Do oceny merytorycznej przekazano 100 wniosków. Dofinansowanie otrzymują 42 wnioski znajdujące się na najwyższych miejscach listy na podstawie średniej ocen przyznanych przez członków Komisji Oceny Wniosków.

   Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu Pkt. IV. Sposób wyłaniania Grantobiorców. Kryteria Merytoryczne pkt. 12 „Od decyzji dotyczącej oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie. Decyzje Zarządów Operatorów są ostateczne”.

   Ze względu na ochronę danych osobowych szczegółowe informacje dotyczące wyników konkursu, miejsca na liście rankingowej, kwoty dofinansowania i procedury podpisania umowy otrzymają Państwo e-mailem.

   Od dnia 20.08.2014 roku€“ ukazanie się listy rankingowej na stronie internetowej, kwalifikowane są wydatki wskazane w budżetach i zaplanowane działania.

  W przypadku oszczędności w projekcie dofinansowanie otrzymają kolejne organizacje grupy nieformalne zgodnie z miejscem zajmowanym na liście rankingowej.


Do pobrania Lista rankingowa
 
Zakończono nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu "Inicjuj z FIO".
09.08.2014.

Wpłynęło dotychczas 289 wniosków.

Informujemy, że względu na dużą ilość wniosków o mikrodotacje, a także dużą ilość uzupełnień braków formalnych Operatorzy zmuszeni są do wydłużenia czasu trwania oceny merytorycznej wniosków. W związku z tym ogłoszenie listy rankingowej nastąpi do dnia 25.08.2014. Wydatki dofinansowanych projektów będą kwalifikowalne od 14 sierpnia. Odpowiedzialność za decyzje o rozpoczęciu realizacji projektów przed ogłoszeniem listy rankingowej spoczywa na wnioskodawcach.

 
Poszukujemy członków/inie Komisji Oceny Wniosków
09.07.2014.

  Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” wraz z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica w ramach projektu „Inicjuj z FIO” prowadzi nabór wnioskiów o mikrodotacje do 5000 zł dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub samopomocowych.

    W związku z naborem Operatorzy mikrograntów poszukują osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceny merytorycznej wniosków.

Czytaj całość
 
Pokazy kulinarne
02.07.2014.
Image

    W ramach projektu „Organizacja cyklu szkoleń, warsztatów i imprez integracyjnych pod nazwą „Żyję aktywnie i twórczo – Uniwersytet Trzeciego Wieku” w gminie Płużnica odbyły się 4 pokazy kulinarne przygotowane przez członków Uniwersytetu trzeciego Wieku. Pokazy kulinarne przeprowadzone zostały w okresie od maja do czerwca tego roku w ramach sekcji „ ŻYJĘ ZDROWO” w miejscowościach Błędowo, Mgowo, Nowa Wies Królewska oraz Płużnica.

   Podczas pokazów promowane były tradycyjne potrawy takie jak: golonka i kotlet schabowy oraz potrawy dla juniora, bardziej preferowane przez dzieci i młodzież w dzisiejszych czasach, łatwiejsze w przygotowaniu ale także smaczne jak na przykład naleśniki, zupy owocowe, krokiety, potrawy z mięsa drobiowego oraz słodkie rurki z kremem .

    Łącznie w pokazach kulinarnych wzięło udział 178 osób seniorów ale także dzieci i młodzieży. Podczas pokazów oprócz degustacji pysznych potraw miały miejsce gry, zabawy oraz występy przygotowane między innymi przez dzieci. Kolejne 4 pokazy planowane są do przeprowadzenia jesienią w miesiącu listopadzie. Produkty na pokazy kulinarne zostały zakupione przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica pozyskanych ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania WECZNO.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 375