Stowarzyszenie

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica powstało 31.08.1998 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o Stowarzyszeniach, jako wynik pracy nad strategią rozwoju gminy. Towarzystwem kierują władze statutowy – 3 osobowy Zarząd.

Podstawowym celem działania Towarzystwa jest skupianie społeczności lokalnej wobec problemów gospodarczych i wspieranie wszelkich w tym zakresie inicjatyw. W zadaniach tych mieszczą się problemy analizy sytuacji gospodarczej, tworzenie kompleksowej informacji o zjawiskach społecznych i ekonomicznych, formułowanie propozycji rozwiązań (programy) i pomoc w ich realizacji. Ważnym elementem pracy jest utrzymywanie kontaktu, poszukiwanie ofert i promocja gminy. Jednym z naszych zadań jest wszechstronna pomoc w przełamywaniu barier psychologicznych, organizacyjnych w podejmowaniu przez mieszkańców naszej gminy nowych inicjatyw gospodarczych, zawodowych. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, iż charakter naszych działań nie powinien nabrać kształtu „jeszcze jednego Urzędu d/s zatrudnienia” – organizacja nasza winna zachować swe statutowe cele samopomocowe i wspierające wszystkich tych, którzy chcą pomóc sobie sami a poprzez to pomagać innym.

Głównym celem TRGP jest:

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego
i gospodarczego oraz współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju
i zagranicą.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach swojej statutowej działalności prowadzi:

 • zarejestrowaną placówkę szkoleniową ,,Centrum Szkolenia”
 • zarejestrowaną „Agencje Zatrudnienia”
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych

Od 2 czerwca 2005 roku Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jest akredytowanym Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług, świadczącym usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe.

Zostało wpisane do rejestru KSU pod numerem 02/06/2005/106.

W zależności od występujących potrzeb społecznych, zlecanych zadań przez Samorząd, organizujemy następujące segmenty działań:

 • Punkt Konsultacyjny PK
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych FPK
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
 • Centrum szkolenia
 • Agencja Zatrudnienia
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CWOP
 • Pomoc dla rolników w wypełnianiu wniosków
 • Promocja
 • Funkcje organizacyjno – kulturalne na rzecz środowiska

Lokal TRGP

Lokale zostały przekazane Towarzystwu przez Urząd Gminy w Płużnicy pod warunkiem udostępniania, zapewniania ich funkcjonowania i wyposażania dla wszystkich gminnych organizacji i instytucji, działających na rzecz naszej społeczności.

Siedziba TRGP w Płużnicy mieści dwie sale szkoleniowe, biuro obsługi klientów, biuro obsługi Funduszu Poręczeń Kredytowych, biuro księgowości, biuro Zarządu i zaplecze.

Towarzystwo dysponuje również sprzętem audiowizualnym, biurowym i komputerowym. Posiadamy komputery podłączone do internetu przez stałe łącze SDI, kserokopiarki, projektory multimedialne, notebooki, drukarki laserowe i atramentowe.

Lokal TRGP przygotowany jest pod względem technicznym do organizowania; spotkań, posiedzeń, konferencji. Sala mieści jednorazowo ok. 40 -50 osób.