Aktualności TRGP, Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis, Projekty, W trakcie realizacji

Nabór na instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych wraz z materiałami do prowadzenia warsztatów

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych wraz z materiałami do prowadzenia warsztatów. zapytanie instruktor warsztatów artystycznych-rekodzielniczych formularz oferty – załącznik nr 1 klauzula informacyjna -załącznik nrWięcej…

Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji 2 – dniowych wyjazdów integracyjnych dla 6 grup w roku 2023

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności naWięcej…