Władze

Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica kierują władze statutowe – Zarząd w składzie:

Mirosława Tomasik – prezes

tel. (+48) 605-268-462,

e-mail: tomasikm@mga.com.pl

Maciej Puchała – wiceprezes

tel. (+48) 605-284-932,

e-mail: dl-p02@wp.pl

Komisje Rewizyjną stanowią:

Edward Kruk – przewodniczący

Krzysztof Fałkowski – zastępca przewodniczącego

Krzysztof Paczkowski – sekretarz