Władze

Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica kierują władze statutowe – Zarząd w składzie:

Mirosława Tomasik – prezes

tel. (+48) 605-268-462,

e-mail: tomasikm@mga.com.pl

Agnieszka Huzarska – wiceprezes

tel. (+48) 608-759-795,

e-mail: a.huzarska@trgp.org.pl

Komisje Rewizyjną stanowią:

Anna Szatkowska – przewodnicząca

Edward Kruk – zastępca przewodniczącego

Krzysztof Paczkowski – sekretarz