Lista zrealizowanych projektów

Zestawienie projektów od 1999 r. do 2024 r. (plik PDF)

 • „Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Błędowo i Wiewiórki”
 • „Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Mgowo i Wieldządz”
 • „Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach NWK i Uciąż”
 • „Grupy animacyjne w Gminie Płużnica w sołectwach Płużnica i Orłowo”
 • 5.4.2. POKL Dobre Klimaty
 • 5.4.2. POKL Dobry Start
 • Akademia Liderów
 • Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno
 • Aktywizacja społeczności lokalnej – rozwój KGW na obszarze LGD Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję
 • E-aktywni mieszkańcy woj. dolnośląskiego i lubuskiego
 • E-aktywni mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego i łódzkiego
 • E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego
 • Fundusz Wyszehradzki
 • Inicjuj z FIO 2.0
 • Inicjuj z FIO 2014-2016
 • Inicjuj z FIO 3.0
 • Inicjuj z FIO bis
 • Inicjuj z FIO na start
 • Klub Seniora w Cepnie
 • Klub Seniora w Wabczu
 • Kluby Seniora w Gminie Książki
 • Kluby Seniora w Gminie Płużnica
 • Kluby Seniora w gminie Płużnica – 2023
 • Kujawsko Pomorska Akademia Młodych Liderów
 • Małe granty Gminy Płużnica 2019
 • Małe granty Gminy Płużnica 2020
 • Małe granty Gminy Płużnica 2022
 • Małe granty Gminy Płużnica 2023
 • Małe granty w Gminie Płużnica 2021
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Nowe szanse -wracamy na rynek pracy I
 • Nowe szanse -wracamy na rynek pracy II
 • Nowy start – I edycja
 • Nowy start – II edycja
 • Pomoc Polska
 • Pomoc prawna 2016
 • Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych
 • Rozwój aktywności lokalnej – wsparcie społeczno-zawodowe
 • Szansa dla Aktywnych
 • Uniwersytet III Wieku 2013
 • Uniwersytet III Wieku 2014
 • Uniwersytet III Wieku 2015
 • Uniwersytet III Wieku 2016