Centrum Szkolenia

Centrum Szkolenia przy Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica.

Przedmiotem działania Centrum Szkolenia jest organizowanie oraz prowadzenie kursów i szkoleń.

Podstawowe formy działalności dydaktycznej:

  • kursy i seminaria
  • szkolenia
  • treningi interpersonalne
  • konsultacje /warsztaty doradcze/

Dotychczas ze szkoleń skorzystało łącznie ok. 1500 osób.