Sprawozdania i dokumenty

Rok 2023

Sprawozdanie merytoryczne 2023

Bilans 2023

Rachunek wyników 2023

Rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne 2022

Bilans 2022

Rachunek wyników 2022

Rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne 2021

Bilans 2021

Rachunek wyników 2021

Informacja dodatkowa 2021

Rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Bilans 2020

Rachunek wyników 2020

Informacja dodatkowa 2020

Rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Bilans 2019

Rachunek wyników 2019

Informacja dodatkowa 2019

Rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018

Bilans 2018

Rachunek wyników 2018

Informacja dodatkowa 2018

Rok 2017

Sprawozdanie TRGP

Bilans 2017

Rachunek wyników 2017

Informacja dodatkowa 2017

Rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Bilans 2016

Rachunek wyników 2016

Informacja dodatkowa 2016

Rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Bilans 2015

Rachunek wyników 2015

Informacja dodatkowa 2015

Rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Bilans 2014

Rachunek wyników 2014

Informacja dodatkowa 2014

Rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013

Bilans 2013

Rachunek wyników 2013

Informacja dodatkowa 2013

Rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012

Bilans 2012

Rachunek wyników 2012

Informacja dodatkowa 2012

Rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne 2011

Bilans 2011

Rachunek wyników 2011

Informacja dodatkowa 2011

Rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne 2010

Bilans 2010

Rachunek wyników 2010

Informacja dodatkowa 2010