Certyfikaty i wyróżnienia

 • Nagroda Wójta Gminy Płużnica „Złoty Pług” za całokształt działalności dla Mirosławy Tomasik – Prezesa Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica – 27.05.2022
 • Nagroda Wójta Gminy Płużnica „Złoty Pług” w kategorii „Organizacja Roku” – 30.05.2019
 • Nagroda Wójta Gminy Płużnica „Złoty Pług” w kategorii „Inicjatywa Roku” – 31.05.2017
 • Nagroda Wójta Gminy Płużnica „Złoty Pług” w kategorii „Społecznik Roku” – 31.05.2016
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 154/3/SZJ/2013
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 154/2/SZJ/2010
 • W podziękowaniu za zaangażowanie i współpracę przy wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie kujawsko-pomorskim.
 •  Wyróżnienie w kategorii „Beneficjent EFS”
 • Wyróżnienie w I edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009.
 • Certyfikat Systemu Jakości w zakresie  świadczenia usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych.
 • Certyfikat Systemu Jakości Nr 154/SZJ/2007
 • Certyfikat KSU w zakresie usług doradczych, szkoleniowych oraz informacyjnych.
 • Certyfikat Systemu Jakości Nr 277/2004
 • Zdobycie nagrody „Złota Kareta’99” gazety „Nowości Toruńskie” w dziedzinie aktywność obywatelska za aktywizację środowiska wiejskiego do poszukiwania nowych kierunków rozwoju.
 • Złota kareta
 • Zaproszenie do prezentacji na ogólnopolskiej Konferencji Krajowego Urzędu Pracy „Stan, Perspektywy, Dobre Praktyki” projektu „Podniesienie kwalifikacji lokatorów Małego, Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” współfinansowanego przez UKIE w ramach programu Małych Grantów.
 • Dyplom uznania
 • Uzyskanie wyróżnienia w III edycji konkursu „Porządnie poza Rządem” Fundacji im. Stefana Batorego – za świadomość misji i celów, za niestereotypowe działania na rzecz mieszkańców gminy, którym przyświeca motto: „pomagając ludziom należy dać im nie rybę lecz wędkę” .
 • Wyróżnienie ,,PORZĄDNIE POZA RZĄDEM”
 • Uzyskanie nagrody Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie w konkursie „Sposób na sukces”- 2000r. za najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na terenach wiejskich.
 • Dyplom „Sposób na Sukces”
 • Uzyskanie tytułu „Gminy Roku 2000″ województwa Kujawsko-Pomorskiego w plebiscycie Gazety Pomorskiej i Radia PIK pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za: niestereotypowe, innowacyjne rozwiązania w zakresie rozwoju gminy, aktywizację i zmianę świadomości środowiska wiejskiego, poszukiwanie nowych miejsc pracy, obniżenie stopy bezrobocia w 1999r. o 1,88% ( jako jedyna gmina powiatu Wąbrzeskiego).
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, informacyjnych i szkoleniowych
 • Certyfikat Systemu Jakości Nr154/2/SZJ/2010
 • Certyfikat Systemu Jakości Nr 154/SZJ/2010Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego wyraża podziękowania dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica w Płużnicy za współpracę w realizacji projektu „Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP”. Składamy gorące podziękowania wszystkim pracownikom Państwa ośrodka zaangażowanym w realizację projektu, z którymi mieliśmy zaszczyt współpracować.
 • Wyróżnienie Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2009 w dziedzinie „Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego”
 • Podziękowanie za zaangażowanie w pracę Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego za rok 2007-2013 od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego.

Złoty Pług za całokształt działalności społecznej

Złoty Pług społecznik roku

Złoty Pług – Inicjatywa Roku