Wyniki oceny wniosków w ramach konkursu „Inicjuj z FIO 4.0”

Szanowni Państwo,
Prezentujemy listy rankingowe wniosków złożonych do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach konkursu Inicjuj z FIO 4.0.

W tegorocznym naborze do Operatora wpłynęło 88 wniosków o mikrodotację: 14 złożonych przez grupy nieformalne bez Patrona, 13 przez grupy nieformalne z Patronem oraz 61 wniosków młodych organizacji pozarządowych.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 77 wniosków z czego dofinansowanie otrzymało 38 Wnioskodawców. Wśród nich znalazło się 13 grup nieformalnych oraz 25 młodych organizacji pozarządowych.

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie oferty.

Serdecznie gratulujemy organizacjom i grupom, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Prosimy o sprawdzenie Państwa skrzynek e-mailowych. Zostanie na nie wysłana informacja na temat podpisywania umów o dofinansowanie.

Informujemy, iż w przypadku pojawienia się dodatkowych środków, Operator może przyznać dodatkowe mikrodotacje Wnioskodawcom znajdującym się na kolejnych miejscach listy rankingowej.

Lista rankingowa Młode Organizacje Pozarządowe

Lista rankingowa Grupy nieformalne