Wydłużenie terminu VI naboru wniosków – woj. śląskie i opolskie

Informujemy, że w ramach VI naboru wniosków w projekcie „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego” podjęta została decyzja o wydłużeniu naboru do dnia 20 maja 2019 do godz. 24:00

Pozostałe warunki projektu i VI naboru wniosków pozostają niezmienne.