„Dobry start – Centra wpierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich rozpoczęło realizację projektu pod nazwą ”Dobry start – Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich”.

Projekt ma na celu stworzenie sieci profesjonalnych centrów wpierania i informacji wiejskich organizacji pozarządowych, które poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i edukacyjne pomogą podnieść kompetencje wiejskich ngo-sów, zwiększyć skuteczność ich działania oraz zapewnić możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i przygotowanie do realizacji wspólnych projektów.

W ramach projektu powstało 5 regionalnych centrów w Sandomierzu, Korzeczniku, Płużnicy, Legnicy, Debrznie, które obsługiwane są przez pracowników biur/koordynatorów lokalnych.

W każdym z centrów zatrudnieni są profesjonalni doradcy-tutorzy, którzy wspólnie z innymi pracownikami dostarczać będą fachowych porad z zakresu prawa, finansów, księgowości, wypełniania dokumentów aplikacyjnych o dotacje oraz realizacja i rozliczanie projektów.

Ponadto zostanie utworzona wiejska platforma interaktywna, w ramach której prowadzony będzie kurs e-lerningowy dla liderów wiejskich organizacji pozarządowych oraz szereg szkoleń np. z zakresu animacji społeczności lokalnej, planowania i zarządzania projektami, oraz zarządzania działalnością wiejskich organizacji.

Zapraszany osoby zainteresowane o kontakt z naszym Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-16:00 pod adresem:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 87-214 Płużnica

Pracownik Biura: Anna Szatkowska tel. 56 688-75-20 szatkowska@trgp.org.pl, www.ds.org.pl

Kontakt do doradców w Płużnicy: Mirosława Tomasik: tomasikm@mga.com.pl

Maciej Puchała: dl-02@wp.pl