Ogłoszenie o naborze wniosków o mikrodotacje

Rozpoczyna się nabór wniosków na mikrodotacje do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Inicjuj z FIO” realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

OPERATORZY PROJEKTU:

Ośrodek TŁOK – powiaty: toruński, golubsko-dobrzyński, rypiński, lipnowski, aleksandrowski, radziejowski, inowrocławski, włocławski, mogileński, bydgoski.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – powiaty: brodnicki, wąbrzeski, grudziądzki, chełmiński, świecki, tucholski, sępoleński, nakielski, żniński. Więcej na www.trgp.org.pl.

Nabór wniosków potrwa od dnia 12.01.2015 do dnia 13.02.2015.

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji wniosku i budżetu w punktach doradczych Operatorów. Jeden wniosek można skonsultować tylko 1 raz.

Wnioski z powiatów obsługiwanych przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica można konsultować do 06.02 osobiście po umówieniu się na spotkanie z doradcą lub w formie elektronicznej, przesyłając wniosek i budżet na adres trgp@trgp.org.pl

Dane kontaktowe do doradców:
– Mirosława Tomasik, Tel. 605-268-462, e-mail: tomasikm@mga.com.pl
– Maciej Puchała, Tel. 605-284-932, e-mail: dl-p02@wp.pl

Kontakt telefoniczny – od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

Lista wymaganych dokumentów do złożenia w konkursie:

 

 Młode organizacje pozarządowe

 

 1. Wniosek i budżet w 2 egz. w wersji papierowej

2. Płyta cd/dvd na której nagrano:

  • wniosek (doc.)
  • budżet (exc)
  • aktualny KRS – statut

 

 

 

 

 Grupy nieformalne/samopomocowe posiadające Opiekuna –organizację pozarządową

 

 

 

 1. Wniosek i budżet w 2 egz. w wersji papierowej

2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o współpracy między grupą a Opiekunem w 1 egz. w wersji papierowej

3. Płyta cd/dvd na której nagrano:

  • wniosek (doc.)
  • budżet (exc)

 

 

 Grupy nieformalne/samopomocowe nie posiadające Opiekuna 

 

 1. Wniosek i budżet w 2 egz. w wersji papierowej

2. Płyta cd/dvd na której nagrano:

  • wniosek (doc.)
  • budżet (exc)

 

W miarę możliwości druk dokumentów powinien być dwustronny, a egzemplarze spięte w skoroszycie. Płyta powinna być opisana: tytuł projektu oraz nazwa organizacji lub imię i nazwisko lidera.

 pdf  Karta oceny formalnej
 pdf  Karta oceny merytorycznej
 pdf  Regulamin konkursu
 xls  Budżet-Inicjuj z FIO 2015_1
 xls  Budżet-Inicjuj z FIO 2015_2
 doc  Wniosek o przyznanie mikrodotacji
 doc  Wzór umowy o współpracy z ngo