Zakończenie projektu

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zakończyło realizację projektu pt.:” Social Slow Food: Trwałe źródła dochodu i efektywna integracja społeczna dla osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych z ośrodka TEMI”.

Był to projekt partnerski realizowany wspólnie z ośrodkiem TEMI w Gremi rejon Kacheti w Gruzji. Środki finansowe na realizację działań otrzymano w ramach programu współpracy rozwojowej wdrażanego za pośrednictwem MSZ RP.

Realizacja projektu przyniosła następujące rezultaty:

– wytyczone i opisane zostały trzy trasy rowerowe z największymi atrakcjami regionu

-stworzono mobilną aplikację z informacjami o trasach rowerowych i atrakcjach przy nich występujących wraz ze stroną internetową   www.bikeandwine.org

– zakupiono rowery górskie i utworzono ich wypożyczalnię

– wyposażono i uruchomiono sezonową restaurację w ośrodku w Temi

-przygotowano kadrę managerską ośrodka Temi do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego