Zaktualizowana lista rankingowa

Towarzystwo rozwoju Gminy Płużnica zamieszcza zaktualizowaną listę rankingową w ramach projektu „Inicjuj z FIO” III edycja konkursu.

Lista została zaktualizowana po rezygnacji jednej z grup nieformalnych oraz po otrzymaniu interpretacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej jednego z wniosków.

Lista rankingowa III – zaktualizowana 20.06.2016.pdf