Z dziećmi i dla dzieci

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza dzieci w wieku 7-16 lat i dorosłych mieszkańców wsi Płużnica do udziału w projekcie „Z dziećmi i dla dzieci”,
umowa dotacji nr 10/67/DL9-ODL/2016.

Projekt ma na celu integrację dzieci i dorosłych – mieszkańców wsi Płużnica

W ramach projektu przewidziano:
– zajęcia z animatorem – 12 godzin
– warsztaty z rękodzieła – 20 godzin
– spotkanie integracyjne na zakończenie wakacji

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do siedziby Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 lipca 2016 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.