Trudności w pozyskiwaniu środków RPO przez NGO – badanie

Kujawsko-pomorskie organizacje pozarządowe, które korzystają lub zamierzają korzystać z funduszy UE mogą spodziewać się, że… zostaną wylosowane do udziału w badaniu, które służy weryfikacji barier i trudności w ubieganiu się przez NGO o unijne środki.

Pomysł badania „Bariery i trudności w aplikowaniu o środki RPO WK-P 2014-2020 przez organizacje pozarządowe” powstał w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, a jego przeprowadzenie zlecił Urząd Marszałkowski. Badanie ma charakter ankietowy – realizowane jest telefonicznie i przez internet. Uczestnikami badań (respondentami) są organizacje pozarządowe, które podpisały umowy o dofinansowanie, jak i te które złożyły wnioski, ale nie otrzymały dofinansowania oraz te, które w przyszłości mogą zostać wnioskodawcami RPO.

Zachęcamy organizacje z regionu do udziału w badaniu – jego wyniki mogą pomóc w usprawnieniu systemu dostępności środków unijnych dla NGO.

List uwierzytelniający realizację badania od Marszałka Województwa >>

Informacja o badaniu na stronie Urzędu Marszałkowskiego >>