Psycholog – oferta pracy

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Płużnica”, umowa nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., planuje zrealizowanie przez psychologa USŁUG, tj. „Treningi/doradztwo indywidualne”, „Poradnictwo indywidualne/grupowe” oraz „Opracowanie diagnozy uczestnika i jego otoczenia” na terenie gminy Płużnica, w okresie od XI.2017 r do IX.2020 r.

Celem zamówienia jest wybór psychologa, który przeprowadzi:

– Treningi/doradztwo indywidualne

-Poradnictwo indywidualne/grupowe

-Opracowanie diagnozy uczestnika i jego otoczenia

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe – część opisowa

Zapytanie ofertowe – część ofertowa