Unieważnienie zaproszenia do składania ofert

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica unieważnia zaproszenie do składania ofert z dnia 5.01.2018 roku na „Przeprowadzenie 5 specjalistycznych szkoleń grupowych” w ramach projektu: „Szansa dla Aktywnych –Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.