Spotkanie informacyjne dotyczące rozwijania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Celem spotkań informacyjnych jest wyposażenie uczestników  w niezbędną wiedzę, umożliwiającą przygotowanie wniosku o płatność, zasad konkurencyjności wydatków oraz prawidłową interpretacje i wywiązanie się z zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy i warunków udzielania wsparcia  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

UCZESTNICY ZADANIA:

spotkania informacyjne skierowane wyłącznie do osób które:

– złożyły wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w ramach poddziałanie 19.2 – (wnioski złożone w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD „Vistula-Terra Culmensis”) lub ich reprezentantów tj. osoby, które przygotowywały wniosek lub bezpośrednio w firmie zajmują się realizacją zadania;

– planują złożyć wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD „Vistula-Terra Culmensis” tj. obszar gmin wiejskich: Chełmno (z wyłączeniem miasta Chełmno), Grudziądz, (z wyłączeniem miasta Grudziądz), Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD.

Szczegółowe informacje wraz z zasadami i formularzem rekrutacyjnym dostępne są na stronie www LGD.

http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/274-lgd-wspiera-swoich-wnioskodawcow-i-beneficjentow