Wsparcie pomostowe nabór od 26.03-6.04.2018

Uczestnicy projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”, którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności  gospodarczej mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem planowanych wydatków będą przyjmowane w biurze projektu od dnia 26 marca do 6 kwietnia 2018 r.

Wniosek i zestawienie  wraz z oświadczeniem o otrzymaniej pomocy de minimis należy złożyć w 1 egzemplarzu podpisać i parafować strony.

 

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.doc

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.pdf

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego.doc

Zestawienie planowanych wydatków miesięcznych w ramach wsparcia pomostowego.docx

Formularz informacji – pomoc de minimis.xlsx