Nabór wniosków o dotację dla dodatkowego naboru uczestników

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” informuje, że ogłoszenie naboru wniosków na dotację dla dodatkowego naboru uczestników planowane jest na dzień 12.06.2018 r.

Nabór trwać będzie od 12 do 15.06.2018 r.

Poniżej załączamy „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

Regulamin przyznawania środków finansowych

Wniosek o przyznanie dotacji

Biznesplan

Załącznik 1 do biznesplanu – bez liczenia

Załącznik 1 do biznesplanu – sam liczy

Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

Karta oceny formalnej biznesplanu

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Formularz informacji – pomoc de minimis

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Zaświadczenie