Zaproszenie do składania ofert na dowozy na rok 2019

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako realizator zadania zaprasza do składania ofert na dowozy uczestników na zajęcia do 3 Klubów Seniora i inne przejazdy niesamodzielnych uczestników w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”.

Zapytanie dowozy

Załącznik 1

Załącznik 2