VIII nabór wniosków E-aktywni

Informujemy, iż w ramach projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” podjęta została decyzja o uruchomieniu kolejnego naboru wniosków o grant (nabór VIII).

Nabór wniosków potrwa od 28 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r. do godz. 24.00.
Pozostałe warunki projektu pozostają niezmienne.

Realizacja mikroprojektów może trwać od 01.03.2019 r. do 31.07.2019 r.

Link do generatora:
Szczegółowe informacje o projekcie na stronie: www.e-aktywi.online