Wyniki II naboru wniosków „E-aktywni” – woj. śląskie i opolskie

Zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr SLO/2/2018/G w projekcie grantowym pt. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO” o numerze: POPC.03.01.00-00-0097/18 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dziękujemy wszystkim za złożone oferty i gratulujemy wnioskodawcom, którzy otrzymali dofinansowanie.

SLO2_lista_wniosków_wybranych_do_dofinansowania

SLO2_lista_wniosków_niewybranych_do_dofinansowania