Wydłużenie terminu XI naboru wniosków „E-aktywni” – woj. śląskie i opolskie

Informujemy, że w ramach XI naboru wniosków w projekcie „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego” podjęta została decyzja o wydłużeniu naboru do dnia 14 października 2019 do godz. 24:00

Pozostałe warunki projektu i XI naboru wniosków pozostają niezmienne.