Poszukujemy oceniajacych

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje kandydatów do oceny merytorycznej wniosków o mikrodotacje w ramach programu „Małe granty Gminy Płużnica”.
Wnioski o mikrodotacje będą składane przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Gminy Płużnica na realizację działań, które wpłyną na podniesienie aktywności społecznej mieszkańców i organizacji pozarządowych.
Kandydaci na oceniających wnioski nie mogą być powiązani z organizacjami/grupami nieformalnymi składającymi ofertę w danym konkursie oraz ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur na załączonym formularzu do dnia 17 lutego 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00.

złoszenie kandydata

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płuznica
Płuznica 37A, 87-214 Płużnica
https://www.trgp.org.pl
tel. 726-088-405, trgp@trgp.org.pl

Bliższych informacji udziela Anna Szatkowska szatkowska@trgp.org.pl