Aktualizacja regulaminu Inicjuj z FIO 2.0

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii zmianie uległ Regulamin konkursu Inicjuj z FIO 2.0 w rozdziale V SKŁADANIE WNIOSKÓW, dział ZŁOŻENIE WNIOSKU punkt 2. Operatorzy umożliwili składanie potwierdzeń złożenia oferty w wersji elektronicznej.
W pozostałym zakresie Regulamin pozostał bez zmian.

Regulamin konkursu Inicjuj z FIO 2.0 z dnia 23.03.2020