Podsumowanie projektu „Międzypokoleniowe 100-lecie”.

Stowarzyszenie „Jesień Życia” w Nowej Wsi Królewskiej dnia 31.07.2020 zakończyło realizację projektu „Międzypokoleniowe 100-lecie” w ramach projektu „Małe Granty w Gminie Płużnica” współfinansowany przez Gminę Płużnica realizowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Celem projektu było wzmocnienie integracji międzypokoleniowej i zwiększenie kompetencji uczestników projektu, poprzez włączenie 30 mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej i okolicznych miejscowości, w szczególności dzieci, młodzież i seniorów, w działania związane ze 100- leciem odzyskania przez Pomorze i Kujawy Niepodległość. Projekt miał na celu rozwój kompetencji uczestników w zakresie edukacji społecznej i obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej, poprzez budowanie relacji międzypokoleniowych. Dzięki podjętym działaniom poprawiła się estetyka miejsc historyczno-religijnych, ważnych dla lokalnej społeczności poprzez zorganizowanie akcji upamiętnienia miejsc ważnych w historii Nowej Wsi Królewskiej.

Odbyły się trzy rodzaje warsztatów związanych z tematyką 100-lecia powrotu Nowej Wsi Królewskiej i gminy Płużnica do Macierzy. Wszystkie warsztaty odbywały się w dwóch 15-sto osobowych grupach.

  1. Warsztat historyczny „Poznajemy naszą historię”. Było to spotkanie z historykiem, na którym poznaliśmy dzieje naszej wsi w odzyskaniu niepodległości.
  2. Warsztat czytelniczy „Niepodległość w książce”. Podczas spotkania seniorzy czytali młodszym uczestnikom wspomnienia o czasach odzyskania Niepodległości w gminie Płużnica z kronik i opracowań historycznych. Warsztat był także okazją do refleksji. Podczas warsztatu uczestnicy stworzyli plakat z hasłami „Co czuli mieszkańcy w 1920?”
  3. Warsztat rękodzielniczy „100-lecie okiem artysty”. Podczas warsztatu przygotowywaliśmy ozdoby związane z odzyskaniem Niepodległości, które wykorzystaliśmy na ostatnim spotkaniu podsumowującym.

Odbył się również konkurs – dla najmłodszych uczestników projektu zorganizowaliśmy konkurs „Niepodległość w oczach dziecka”. W dowolnej technice mogli wykonać pracę artystyczną.

Na zakończenie realizacji projektu zorganizowaliśmy otwarte spotkanie międzypokoleniowe „Ocalić od zapomnienia” dla mieszkańców wsi. Spotkanie miało uroczysty charakter. W tym dniu złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy symboliczny znicz pod pomnikami walczących o niepodległość . Odśpiewaliśmy uroczyście hymn i pieśni patriotyczne. Następnie udaliśmy się do Sali wiejskiej na poczęstunek.

Stowarzyszenie „Jesień Życia” w Nowej Wsi Królewskiej